Kalendarz ROD Nowalijka

Szanowni Państwo,
Przygotowaliśmy dla Państwa kalendarz, w którym rejestrowane są wszystkie wydarzenia ROD Nowalijka oraz OZ PZD w Gorzowie Wlkp. Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony i obserwowania bieżących wydarzeń.

 ====================================================================

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie odbywających się w ROD walnych zebrań sprawozdawczych

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. dokonało wstępnej oceny przygotowań, przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczych, które odbyły się w ogrodach do dnia 10 kwietnia 2016 r. na podstawie informacji uzyskanych z okręgów PZD.       

 

Z przedstawionych informacji wynika, że do dnia 10 kwietnia 2016 roku odbyły się 1273 walne zebrania sprawozdawcze (w tym 20 konferencji delegatów) co stanowi 27,23% wszystkich ROD. Najmniej zebrań dotychczas odbyło się w Okręgu Mazowieckim PZD – 8,82%, w Lublinie 8,82%, natomiast najwięcej w Okręgu w Pile 49,4%, Opolskim 45,71%, Sudeckim 45,64%.

 

Frekwencja na poszczególnych zebraniach kształtowała się od 7% (Kalisz, Koszalin) do nawet 100% (Toruńsko-Włocławski), 73,3% (Piła), 63% (Częstochowa), 45,45% (Legnica). Frekwencja na konferencjach delegatów była wyższa, bo wynosiła od 75% (Gdańsk, Kalisz) do 92% (Sudecki). W 18 okręgach frekwencja była porównywalna z latami ubiegłymi, niższa w 6 okręgach, natomiast wyższa w 2.

 

Czytaj więcej: Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie odbywających się w ROD walnych zebrań sprawozdawczych

Spalanie w ROD surowo zabronione!

 

Wiosna na dobre zawitała już do ogrodów, a wraz z nią rozpoczęły się pozimowe porządki. Warto zatem przypomnieć wszystkim działkowcom, że spalanie w ROD i palenie ognisk rekreacyjnych na jego terenie jest surowo zabronione.

 
 

Czytaj więcej: Spalanie w ROD surowo zabronione!

Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD Nowalijka


W dniu 23.04.2016 roku na terenie Ogrodu Działkowego ROD Nowalijka odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Zapraszamy do naszej galerii do obejrzenia fotorelacji z zebrania.

P R O T O K Ó Ł

z Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „NOWALIJKA” przy ul. Walczaka i Bora Komorowskiego w Gorzowie Wlkp., dnia 23.04.2016 r.

     W pierwszym terminie tj. o godz. 13.30 nie uzyskano wymaganej frekwencji (powyżej 50%) i zebranie rozpoczęto w drugim terminie  tj. o godz. 14.00.     

Na 206 zarejestrowanych członków PZD obecnych na zebraniu było 120 członków użytkujących działki w ogrodzie „NOWALIJKA” co stanowi 58,25 % ogółu zaproszonych (zgodnie z listą obecności).

 

Czytaj więcej: Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD Nowalijka

Regulamin ROD

1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD uchwaliła regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016 roku. Obowiązujący we wszystkich ROD nowy regulamin dostępny jest w załączniku.

REGULAMIN ROD uchwalony 1 października 2015 roku

 

Wersja PDF - pobierz tutaj

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Regulamin ROD

Ustawa o ROD i działkowcy a wiedza władzy

Notepad Bloc notes iconPowszechnie wśród ludzi panuje pogląd, który zresztą potwierdza się w wielu dziedzinach i niemal na co dzień, że jaka wiedza, taka władza. Co ten pogląd ma wspólnego z wiedzą władzy w zakresie realizowania przepisów ustawy o ROD w ogrodach, w których niektórzy działkowcy wybudowali domy i zamieszkują w nich, dowiadujemy się z inicjatyw podjętych w ostatnim czasie w tym temacie przez Rzecznika Praw Obywatelskich i posłanki Pani Krystyny Sibińskiej.

 

Inicjatywy te zmierzają do zmiany przepisów ustawy o ROD w kierunku zalegalizowania samowoli budowlanych i zamieszkiwania na terenach ROD a więc do zalegalizowania bezprawia. Najogólniej rzecz ujmując w obu inicjatywach dominuje pogląd, że należy chronić działkowców – właścicieli domów na terenach ROD, jako obywateli, przed bezdomnością i utratą majątku w związku ze stosowaniem zbyt restrykcyjnych przepisów ustawy o rod w zakresie likwidacji ponadnormatywnego budownictwa na działkach i zakazu zamieszkiwania w ROD. Znamiennym przy tym jest, że autorzy tych inicjatyw podają liczby bezdomnych mieszkających na terenach ROD wzięte chyba z kosmosu, gdyż spoza źródła, którym jest Polski Związek Działkowców.

Czytaj więcej: Ustawa o ROD i działkowcy a wiedza władzy

Gorączka działkowego złota

Nie jest potrzebne przeprowadzanie żadnych analiz, aby stwierdzić, że w ostatnich latach lawinowo rośnie zainteresowanie użytkowaniem działek w ROD. Dziesiątki telefonów do biur OZ z pytaniami o wolne działki i warunki ich użytkowania namacalnie świadczą o ogromnej potrzebie użytkowania działek. Można śmiało powiedzieć, iż obecnie nie ma dnia bez zapytań o wolne działki w ROD.

 

Kolejny, namacalny dowód na ogromny boom na działki to liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla nowych działkowców. W samej Warszawie i okolicach od kilku już lat liczba kursantów ubiegających się o prawo użytkowania działki przekracza 1000 rocznie. Dodać należy, że działkowiec przestaje się kojarzyć z emerytami i rencistami, jak miało to miejsce do niedawna. Wśród kandydatów na nowych działkowców coraz częściej znaleźć można osoby w sile wieku, a także osoby bardzo młode, które przejmują działki po rodzicach i dziadkach – często rodziny z dziećmi. Ludzie chcą być członkami PZD i chcą uprawiać działki zgodnie z przepisami, ponieważ to właśnie związkowe przepisy są przedmiotem dyskusji i wyjaśnień w czasie szkoleń. Najwięcej czasu zajmują dyskusje na temat altan i uświadamianie kursantom, jak ważne jest dopilnowanie, aby spełniały one wszystkie wymogi, co do rozmiarów i lokalizacji na działce.

Czytaj więcej: Gorączka działkowego złota

Czy warto brać udział w walnych zebraniach w ROD?

Users iconKażdy działkowiec, który jest członkiem Polskiego Związku Działkowców i chce polepszyć nie tylko swoją sytuację, ale i otoczenia, nie powinien uchylać się od udziału w walnym zebraniu sprawozdawczym i sprawozdawczo – wyborczym w ROD. Uczestnicząc w zebraniach bierzemy udział w rozwoju własnego ogrodu, możemy wyrazić własną opinię i przedstawić pomysły, które odpowiadają naszym wymaganiom. Na zebraniach członkowie PZD decydują w sprawach, o które dosłownie „potykamy” się w ogrodach każdego dnia.

 

Uczestnicząc w zebraniach decydujemy o wielu pożytecznych inicjatywach i o własnej aktywności w rozwoju ogrodów, o wykorzystaniu dóbr ogrodów jako urządzeń użyteczności publicznej dla uruchomienia wielu funkcji, zwłaszcza prospołecznych, które zgodnie z art. 4 ustawy o ROD mogą i powinny służyć zaspokajaniu potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych.

Czytaj więcej: Czy warto brać udział w walnych zebraniach w ROD?

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świat Wielkanocnych spędzonych w rodzinnej atmosferze, wiosennej radości, pogody ducha, spokoju, ciepła i nadziei dla wszystkich działkowców życzy Zarząd ROD Nowalijka.

Zebranie Okręgowego Zarządu PZD w dniu 12.03.2016 r.

Zebranie Okręgowego Zarządu

 

12 marca 2016 r. odbyło się zebranie Okręgowego Zarządu PZD.

Zostało odczytane i podpisane stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp. do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie pism do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W programie zebrania zostały omówione tematy:

 

  • Budownictwo ponadnormatywne i zamieszkiwanie w ROD.
  • Uchwała Prezydium KR PZD w sprawie czerpania i wykorzystania dochodów z majątku PZD.
  • Wolne działki. Działania struktur Związku.
  • Walne zebrania w ROD.
  • Jubileusz 35 – lecia PZD.
  • Omówienie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych OZ za 2015r.
  • Omówienie i zatwierdzenie preliminarzy finansowych OZ na 2016r.
  • Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w naszej galerii.

Stanowisko ROD "Nowalijka z dnia 11.03.2016 r.

   W dniu 11.03.2016 odbyło się posiedzenie Zarządu ROD "Nowalijka". Na posiedzeniu podjęto stanowisko w sprawie pism Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

STANOWISKO

Zarządu ROD „NOWALIJKA”

z dnia 11.03.2016 rok

 

Czytaj więcej: Stanowisko ROD "Nowalijka z dnia 11.03.2016 r.

Dziennik Trybuna: Nie daj się oszukać! Nie kupuj ponadnormatywnej altany w ROD

Zamieszkanie w altanach działkowych nie jest i nigdy nie było prawnie dozwolone. Osoby, które zdecydowały się na tak bezpardonowy krok i zbudowały altanę, której metraż znacznie przekracza dozwoloną powierzchnię zabudowy, a właściwie altanę, której wygląd bardziej przypomina dom mieszkalny, pilnie próbują pozbyć się kłopotu jaki sami sobie stworzyli. W prasie i w Internecie pojawia się coraz więcej ogłoszeń o sprzedaży „domów mieszkalnych” na terenie ROD w bardzo atrakcyjnej cenie. Niestety, często potencjalny nabywa nie ma nawet pojęcia w jakie wpada kłopoty. Nie wie również o tym, że będzie musiał ponieść konsekwencje bezprawnych działań poprzedniego właściciela. W efekcie zamiast domu w atrakcyjnej cenie może wzbogacić się jedynie o niekończące się problemy.

 

Czytaj więcej: Dziennik Trybuna: Nie daj się oszukać! Nie kupuj ponadnormatywnej altany w ROD

List Prezydium OZ w Gorzowie Wielkopolskim do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Pan

dr Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Prezydium Okręgowego Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim na swoim posiedzeniu po zapoznaniu się z Pana pismami do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czuje się zobowiązany odnieść do podniesionych przez Pana spraw.

 

Czytaj więcej: List Prezydium OZ w Gorzowie Wielkopolskim do Rzecznika Praw Obywatelskich

Działkowcy na spotkaniu w sprawie budżetu obywatelskiego na osiedlu Manhattan

W dniu 23.02.2016r. na osiedlu Manhattan w Gorzowie Wlkp. odbyło się spotkanie "BUDŻET OBYWATELSKI 2017" Na spotkaniu mieszkańcy zgłaszali projekty, które powinny się znaleźć w planach budżetu miasta na 2017r.

 

Udział w tym spotkaniu wzięli również działkowcy z  ROD "Nowalijka" z tego rejonu, którzy będą mieli swój udział w wyborze projektu, który będzie najbardziej potrzebny dla rozwoju osiedla i będzie służył obywatelom miasta ale i działkowcom. Zapraszamy do naszej galerii.

Konsultacje społeczne w celu pozyskania i zdiagnozowania stanu bezpieczeństwa

18 lutego 2016 w Komendzie Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. ul. Wyszyńskiego 122 odbyły się konsultacje społeczne, które mają na celu rzetelne i czytelne przedstawienie społeczności lokalnej skali i rodzaju zagrożeń, a także wpłyną na efektywną realizację zadań na rzecz  bezpieczeństwa lokalnego.

Na zaproszenie Komendanta Miejskiego Policji w konsultacjach z ramienia Okręgowego Zarządu PZD w Gorzowie Wlkp. udział wzięli: Kazimierz Dudziński – sekretarz OZ, Jan Leśniewski – skarbnik OZ, Robert Kowalski – członek OZ, Kazimierz Rydzewski – ROD „Nowalijka”. Spotkanie uświetnili swoją obecnością Radna Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Pani Grażyna Wojciechowska ze swoim asystentem, zastępca komendanta Straży Miejskiej Andrzej Jasiński, oraz Młodszy Specjalista Straży Miejskiej Piotr Turek, który jest także działkowcem w ROD XX-lecia w Gorzowie Wlkp.

Czytaj więcej: Konsultacje społeczne w celu pozyskania i zdiagnozowania stanu bezpieczeństwa

Czym leczą się działkowcy?

W miesiącach jesienno-zimowych grypa osiąga swoje apogeum nie oszczędzając nikogo. W przychodniach lekarskich chorzy  oczekują w długich  kolejkach na wizytę u lekarza, bo przecież trzeba zażyć jakieś leki.

 

Recepta, wizyta w aptece, „odchudzenie portfela” to  nasze  utrwalone rytuały.  Oczywiście kontrola i badanie lekarskie jest nieodzowne ale ilość wykupionych leków na pewno możemy ograniczyć, zastępując je własnymi produktami z działki. Wiele z nich posiada właściwości uodparniające, wzmacniające nasz organizm. Krótko mówiąc, pomagają nam zwalczać chorobotwórcze bakterie i wirusy.

 

Dzisiaj przypomnę w skrócie o najważniejszych z nich:

Czytaj więcej: Czym leczą się działkowcy?

Dziennik Trybuna: Czy miasta mogą się rozwijać nie niszcząc ogrodów działkowych?

Ogrody działkowe istnieją  od ponad 100 lat. Nie od dziś wiadomo, że miasta potrzebują coraz to nowych terenów inwestycyjnych. Tych jednak z roku na rok jest coraz mniej. Niestety w zderzeniu z rozwojem i postępem miast najczęściej przegrywają właśnie ogrody działkowe. Na początku XIX wieku w aglomeracjach miejskich na całym świecie mieszkało nie więcej niż 30 milionów ludzi. W ciągu zaledwie jednego wieku liczba ta wzrosła do 2 miliardów.  Miasta kojarzą się dziś z dużymi osiedlami mieszkaniowymi, centrami handlowymi i zakorkowanymi w godzinach szczytu ulicami, pełnymi spieszących gdzieś ludzi. Mimo to wciąż jawią się jako miejsce, w którym żyje się ludziom lepiej. Polskie metropolie starają się ze wszech miar doścignąć metropolie Zachodniej Europy i zapewnić swoim mieszkańcom wysoką jakość życia. Czy jednak we wszystkich państwach Europy rozwój ten przebiega podobnie?

 

Czytaj więcej: Dziennik Trybuna: Czy miasta mogą się rozwijać nie niszcząc ogrodów działkowych?

Samowole budowlane na działkach w ROD do rozbiórki

Places user home iconPowiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wreszcie nakazał rozbiórkę ponadnormatywnych altan na działkach w ROD „Pod Kasztanami” w Miłkowie. Postępowanie w tych sprawach zostało wszczęte przez nadzór budowlany kilka lat temu. Początkowo postępowanie inspektora nadzoru budowlanego było wprost oporne, bowiem wszczęte postępowania zostały przez ten organ bezpodstawnie umorzone.

 

Reakcją na umorzenie postępowań w sprawach ponadnormatywnych altan w ROD „Pod Kasztanami” w Miłkowie były odwołania Zarządu ROD złożone do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 

Czytaj więcej: Samowole budowlane na działkach w ROD do rozbiórki

Zarząd ROD Nowalijka spotyka się w ostatni piątek każdego miesiąca o godzinie 17.00 w świetlicy działkowej przy ulicy Bora Komorowskiego w Gorzowie Wlkp. Razem z Zarządem w spotkaniach biorą udział Przewodniczący Komisji Statutowych tj. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej. Zapraszamy członków Rodzinnych Ogrodów Działkowych Nowalijka na spotkania zarządu.
Zarząd ROD informuje wszystkich działkowców, że w Okręgowym Zarządzie PZD w Gorzowie Wlkp. przy ul. Śląskiej 45 są przeprowadzane szkolenia działkowców w zakresie zagospodarowania, uprawy, sadownictwa działek ogrodowych oraz prawa i obowiązki działkowca w przedostatnią sobotę każdego miesiąca. Początek szkolenia o godz. 10.00. Zachęcamy wszystkich do brania udziału w szkoleniach organizowanych przez OZ PZD.

Losowe zdjęcie

30-4-2016. Copyright © 2012 ROD Nowalijka
Pwd by Top 10 poker sites