HISTORIA

Witam na stronie internetowej ROD  „ NOWALIJKA”   

Z dniem dzisiejszym otwieramy nową możliwość utrzymywania kontaktów.

Na naszej stronie znajdziecie Państwo aktualne informacje o życiu Ogrodu, pracy Zarządu i dziedzinie działkowej, oraz z działalności komisji powołanych do życia na ogrodzie. Marzeniem moim jest, aby działkowcy dzielili się swoimi doświadczeniami, osiągnięciami w dziedzinie ogrodnictwa działkowego.

 

 Prezes ROD "Nowalijka"

 

 

 

 

 

......30  LAT   MINĘŁO

 

HISTORIA  OGRODU  ROD   „ NOWALIJKA „

 

Ogród powstał w roku 1982 i założony został przez Zakłady Mięsne w Gorzowie Wlkp. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.  przyznał teren na obrzeżach miasta, który został zagospodarowany przez pracowników tego zakładu. Aktualnie ogród liczy 142 działki, i jest podzielony na dwie części; jedna mieści się przy ulicy Franciszka  Walczaka  a  druga przy ulicy  Bora  Komorowskiego.  Nasz ogród liczy 218 członków Polskiego Związku Działkowców. Powierzchnia ogólna naszego ogrodu wynosi  66.100 metrów  kwadratowych .

Pierwszym Prezesem ogrodu został wybrany   Achilles  CYTOWICZ .

W następnych latach Prezesami byli  :

 

  • Bernard CYTOWICZ
  • Mieczysław MATŁOKA
  • Stanisław GAWRON
  • Kazimierz DUDZIŃSKI

 

Przez  okres 30 lat Zarządy zmieniały się dosyć często. Zmiany na ogrodzie nastąpiły od roku 2000.

Do roku 2000 ogród na arenie Miasta i Okręgu prawie nie istniał .Niewiele się działo na ogrodzie, działkowicze uprawiali swoje działki nie angażując się w prace na rzecz  ogrodu.

Od tego roku Zarząd podjął decyzję o uporządkowaniu i właściwym zagospodarowaniu ogrodu przy ul. Walczaka i B. Komorowskiego. Na obu ogrodach były składowiska śmieci, które należało usunąć. Na ogrodzie przy ul. Walczaka odpowiedzialnym za doprowadzenie do porządku wewnątrz i na zewnątrz ogrodu był  gospodarz Janusz Trojanowski, ale pomagali mu wszyscy działkowicze. W roku 2001 na tym ogrodzie wymieniono ogrodzenie zewnętrzne. Wymiany tej dokonali sami działkowcy, przez co poniesione koszty dotyczyły tylko zakupu siatki ogrodzeniowej. Natomiast na ogrodzie przy ul. B. Komorowskiego odpowiedzialnym za doprowadzenie ogrodu do porządku był gospodarz Kazimierz Rydzewski. W  bardzo dużym stopniu pomocnym był świętej pamięci Jan Bęczkowski , który własnym sprzętem pomógł usunąć górę śmieci zalegającej na końcu alei ogrodowej. W roku 2002 na tym ogrodzie wymieniono siatkę zewnętrzną, i w tym przypadku też wymieniali ją działkowicze. Lata następne to porządkowanie dokumentacji będącej na ogrodzie.

Dopiero w roku 2006 po wyborze nowego Zarządu ogród zaczął żyć życiem działkowym.

Od roku  2006 zaczęto Budowę budynku gospodarczo-biurowego, w którym jest też świetlica. Budynek ten ukończono w roku 2007.

Ogród zaczął startować w konkursach organizowanych przez :

 

-Okręgowy Zarząd PZD w Gorzowie Wlkp.

-Urząd Miejski  w Gorzowie Wlkp.

- Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w Warszawie.

 

W tych konkursach ogród był oceniany wysoko za porządek na ogrodzie, zagospodarowanie, place zabaw prawidłowo prowadzoną gospodarkę finansową i dokumentację ogrodu.

W roku 2008 Zarząd ogrodu podjął uchwałę o zgłoszeniu ogrodu i działki nr.10/N do konkursu na najładniejszą działkę i ogród w Okręgu Gorzowskim. W wyniku przeglądu działka nr.10/N prowadzona przez Państwa Kazimierza i Irenę Pyrkoszów zajęła pierwsze miejsce i tym samym została przez Okręg zgłoszona do konkursu organizowanego przez Krajową Radę PZD w roku 2009. Natomiast nasz ogród uplasował się na drugim miejscu w Okręgu. W roku 2009 wspomniana działka Państwa Pyrkoszów zajęła w kraju PIERWSZE  MIEJSCE natomiast ogród zajął  Pierwsze miejsce w Okręgu. Okręg zgłosił nasz ogród do konkursu krajowego w 2010 roku. W roku 2010 po dokonanym przeglądzie przez Krajową Komisję konkursową ocenieni zostaliśmy na 19 miejsce w kraju, natomiast w roku 2011 nasz ogród uplasował się na szóstym miejscu w kraju. Te lokaty pokazują nasz dorobek i starania ażeby ogród i działki na tym ogrodzie były ładne, prawidłowo zagospodarowane i przyjemnie spędzało się czas wolny. W chwili obecnej ogród jest jednym z najlepiej funkcjonujących w Okręgu Gorzowskim.

Zarząd ogrodu w swojej działalności docenił wkład i pomoc w uzyskiwaniu takich wyników i odznaczył odznakami Zasłużony Działkowiec jak i dyplomami tych działkowców, którzy mieli największy wkład. Tu należy nadmienić, iż w/w budynek powstał z pieniędzy uzyskanych z nagród jakie ogród dostał za zajmowane lokaty w konkursach, ale też i dotacji z Okręgowego Zarządu PZD a także od sponsorów. Wkład finansowy w budowę w/w obiektu  działkowców był minimalny natomiast wkład pracy był duży, może nie wszystkich, ale był. Dzisiaj możemy sobie powiedzieć, że wysiłek  Zarządu ogrodu jak i działkowców się opłacił, bo mamy gdzie się spotykać, mamy plac do zabaw takich jak Dzień Dziecka, Dni Działkowca czy inne imprezy organizowane przez nasz ogród. Nadmienić należy, że nasz ogród współpracuje z Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną, a także ze Szkołą Podstawową nr.20 w Gorzowie Wlkp. Współpraca ta polega na popularyzowaniu wiedzy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, porządku, ładu i spokoju.

Dalszy ciąg historii będzie dopisywany z biegiem upływu czasu.

 

Kronikarz ogrodu

       

 

       

 

    W tym roku (2017) nasz ogród będzie obchodził 35 - lecie swojego istnienia

 

 

Rok 2017

 

Drodzy działkowcy Szanowni Goście

Spotykamy się na uroczystości z okazji 35-Lecia Ogrodu oraz Dnia Działkowca a także 120 rocznicy istnienia ogrodów działkowych.

Był to okres wytężonej i ciężkiej pracy na rzecz ogrodnictwa działkowego. Były to lepsze i gorsze chwile dla Związku i naszego Ogrodu oraz działkowców, ale dzięki jedności i wytrwałości nas wszystkich możemy dzisiaj świętować ten piękny jubileusz 35 – lecia istnienia naszego ogrodu ale także Dzień Działkowca.

 

Otwierając dzisiejsze Uroczystości witam serdecznie działkowców, Prezesa Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców Piotra Wilmsa; zaprzyjaźnionych Prezesów ROD „Zgoda” Adama Pietrzaka i Mariana Leszkowicza z ROD „Zacisze” z żonami oraz Pana Huberta Harasimowicza honorowego członka naszego ogrodu z małżonką. Również witam przedstawicieli telewizji TELETOPU. Na naszym święcie są działkowcy i nie tylko, którzy doskonale pamiętają początki tego ogrodu ale i początki ogrodnictwa w naszym okręgu, jak również młodych początkujących działkowców ich dzieci, rodziny i znajomych. Osiągnięcia naszego ogrodu wam są znane nie tylko na naszym terenie ale także i poza naszym Okręgiem. W kraju również jesteśmy widoczni, czego dowodem są te tablice, które wiszą na ścianie naszej świetlicy. Co zostało zrobione to wszyscy działkowcy wiedzą. Chcielibyśmy jako Zarząd tego ogrodu utrzymywać taki stan przez następne 35 lat a może i więcej. Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą „wymiana instalacji wodnej i położenie nowej instalacji elektrycznej” na naszym ogrodzie, i w tym momencie mam prośbę do wszystkich działkowców o dokonywanie wpłat na tą inwestycję zgodnie z podjętą uchwałą na walnym zebraniu w kwietniu tego roku.


Ponadto chciałem zaznaczyć, iż w tym roku mija 120 lat istnienia ogrodnictwa działkowego w Polsce. Idea ogrodnictwa działkowego jest nam wszystkim bliska bo od 120 lat towarzyszy polskiemu społeczeństwu. Początek ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce datuje się od roku 1897, kiedy powstał ROD „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu. Ale najstarszym ogrodem w Polsce jest ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim, który istnieje już 194 lata.

Ogrodnictwo działkowe to nie tylko relaks i odpoczynek, ale także cierpliwa i odpowiedzialna praca. To również troska o środowisko naturalne i zdrowy tryb życia. Studwudziestoletnia tradycja ogrodnictwa wzbogaca nasze codzienne życie, z poszanowaniem przyrody, szacunkiem dla szlachetnego choć ciężkiego trudu. Tradycja jest bardzo ważnym elementem każdego narodu, a nam – społeczności działkowej o 120-letniej historii ruchu ogrodnictwa działkowego nie jest obca i zobowiązuje do jej starannego kultywowania. Śledząc historię ogrodów działkowych jesteśmy dłużni wszystkim prekursorom tego wspaniałego dzieła wiele słów uznania, podziękowania i szacunku.

Uroczystości jubileuszowe na naszym ogrodzie są najlepszą okazją by pokazać historię ogrodu, jego dorobek nie tylko działkowcom ale także okolicznym mieszkańcom i władzom samorządowym, by poznali potencjał i tak jak my – działkowcy – byli przekonani, że ogrody muszą istnieć i się rozwijać. Zróbmy to dla przyszłości naszych ogrodów i spopularyzowania ogrodnictwa działkowego, dzięki nim przybędzie nowych sympatyków i kontynuatorów tej pięknej idei. Chciałem podkreślić, iż tak długa i bogata historia zobowiązuje nas do pielęgnowania i rozwijania pięknych idei i tradycji ogrodnictwa działkowego, zarówno tych z przeszłości, jak również aktualnych wynikających z ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, statutu PZD i regulaminu ROD.

Na zakończenie chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim za przybycie na naszą uroczystość 35 lecia istnienia ogrodu oraz 120 lecia ogrodnictwa działkowego i życzyć udanej zabawy przy grilowaniu i muzyce na żywo.

Dziękuję.

Losowe zdjęcie

26-5-2024. Copyright © 2012 ROD Nowalijka
Pwd by Top 10 poker sites