Zielony zakątek: Ogród jesienią

W sierpniu na terenie naszego ogrodu został nakręcony kolejny odcinek Zielony Zakątek : Co trzeba w ogrodzie zrobić jesienią? Zapraszamy do obejrzenia materiału na stronie TVP 3 Gorzów Wlkp. Link do materiału znajduje się tutaj.

Lato w ROD Nowalijka

Sierpień to pełnia lata; obficie kwitną kwiaty letnie, z których wiele nadaje się do tworzenia bukietów. W sierpniu, z reguły dopisuje pogoda a więc w pełni można korzystać z uroków posiadania ogrodu a czas spędzony na pracy i wypoczynku w ogrodzie, działce, na balkonie lub tarasie na pewno wyjdzie nam na zdrowie.  W sierpniu zbieramy wiele warzyw i owoców, można też w dalszym ciągu zbierać zioła. Z warzyw zbieramy między innymi ogórki, pomidory, paprykę, cebulę, cukinie, kabaczki oraz czosnek posadzony wiosną - zbiór przeprowadzamy, gdy liście zasychają.
Na drzewach i krzewach owocowych dojrzewają letnie odmiany jabłek, gruszek i śliw oraz brzoskwinie, borówki amerykańskie, jeżyny. Pod koniec sierpnia usuwamy część liści zacieniających dojrzewające winogrona oraz przycinamy część tegorocznych pędów. Dzięki tym zabiegom dojrzewające owoce będą miały więcej słońca.

  

 

Więcej zdjęć w naszej galerii.

 

 

Dożynki w ROD Nowalijka

W dniu 06.08.2016 w naszym ogrodzie odbyły się Dni Działkowca połączone z Dożynkami działkowymi. Podczas uroczystości został nakręcony materiał przez TVP 3 Gorzów Wlkp. Materiał filmowy można obejrzeć tutaj.

Zapraszamy również do naszej galerii.

Zielony zakątek: Kwiaty

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego Zielony zakątek: Kwiaty  nakręconego na terenie naszego ogrodu. Nasza Działkowiczka Pani Danuta Włoskowicz opowiada o kwiatach. Materiał znajduje się tutaj.

Telewizja u naszych działkowców

W miesiącu czerwcu u naszych działkowców Pana Jerzego i Czesławy Drozdów gościła Telewizja Polska Program 3. W naszym ogrodzie był realizowany program z cyklu  "zielony zakątek". Państwo Drozdowie opowiadali o tym jak prawidłowo uprawiać i pielęgnować warzywa. Link do materiału TVP3 znajduje się tutaj.

Czytaj więcej: Telewizja u naszych działkowców

Przegląd ogrodu w konkursie krajowym PZD

 

 Komisja konkursowa Krajowej Rady PZD dokonała w dniu 01.07.2016 przeglądu działek w "Konkursie na najładniejszy ogród". Komisja szczegółowo kontrolowała dokumenty, zagospodarowanie ogrodu oraz poszczególnych działek i wyposażenie w infrastrukturę ogrodową tzn.: woda i energia. Nasz ogród uzyskał 579 punktów na 610 możliwych do zdobycia.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji w naszej galerii.

Zielony zakątek: Drzewka owocowe

 

 

 

 Na terenie naszego ogrodu został zrealizowany program TVP 3 o drzewkach owocowych z udziałem naszego działkowca Pana Kazimierza Pyrkosza. Zapraszamy do obejrzenia materiału na stronie TVP 3. Link do materiału znajduje się tutaj.

Budowa wiaty

 

Informujemy, iż  na spotkaniu Walnego Zebrania została podjęta decyzja o budowie wiaty użytkowej na cele ogrodowe. Wiata przeznaczona jest na spotkania integracyjne działkowców i jest dostępna dla każdego działkowca. Serdecznie zapraszamy. Fotorelacja z budowy wiaty znajduje się w naszej galerii.

KR PZD ustosunkowała się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Podczas VII posiedzenia Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, które odbyło się w dniu 18 maja 2016 r. bardzo szeroko omówiono wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich skierowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego wywołującego rozbieżności w orzecznictwie sądowym, który dotyczy możliwości stosowania przez organy budowlane rozszerzonego nadzoru w stosunku do obiektów budowlanych, niewymagających zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę, ponieważ obejmuje on również altany działkowe.

 

W pierwszej kolejności głos w tej sprawie zabrał Pan Tomasz Terlecki radca prawny KR PZD, który bardzo szczegółowo  zaprezentował analizę prawną wniosku RPO i negatywne skutki jakie mogą nastąpić dla ogrodów i działkowców w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia tej kwestii przez NSA.

Czytaj więcej: KR PZD ustosunkowała się do wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu...

Dzień Dziecka z ROD Nowalijka

W dniu 28 maja 2016 roku Zarząd ROD "Nowalijka" zorganizował Dzień Dziecka na placu przy świetlicy. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy w naszej galerii.

Komunikat KR PZD w sprawie powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku

Problem info iconOgrody działkowe pełnią wiele ważnych funkcji. Zaspakajają potrzeby wypoczynkowe, rekreacyjne działkowców i ich rodzin oraz potrzeby socjalne członków społeczności lokalnych. Dają m.in. możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także okazję do odpoczynku oraz innych form aktywności umysłowej i ruchowej. ROD mają nie tylko walor socjalny dając korzyści bezpośrednim użytkownikom działek. Podnoszą one również standardy ekologiczne otoczenia i są dobrodziejstwem dla całej społeczności, jako tereny zielone w miastach. Diagnoza potrzeb i oczekiwań względem ogrodów działkowych przeprowadzona przez Krajową Radę pokazała, że konieczne staje się jeszcze większe rozwinięcie niektórych funkcji prospołecznych, oświatowych i edukacyjnych, a co za tym idzie potrzebna jest modernizacja i unowocześnienie infrastruktury niektórych ogrodów.

 

 

Czytaj więcej: Komunikat KR PZD w sprawie powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku

Komunikat KR PZD w sprawie opłaty audiowizualnej

television 05 iconDo Krajowej Rady PZD napływa coraz więcej pytań od działkowców dotyczących projektu ustawy o składce audiowizualnej. Wynikają one z obaw, że zmiana prawa spowoduje konieczność uiszczania opłaty, mającej zastąpić  obecny tzw. abonament radiowo – telewizyjny, zarówno w domu, w którym mieszkają, jak i na działce. Zgodnie z projektowaną ustawą opłata ma być bowiem doliczana do każdego rachunku za prąd.

 

Po zapoznaniu się z założeniami projektu, jak również w oparciu o wypowiedzi prasowe przedstawicieli rządzącej koalicji, zasadnym jest jednak stwierdzenie, że w przypadku działkowców korzystających z działek w ROD, konieczność podwójnego uiszczania nowej opłaty nie wystąpi.

 

Zawarte w projektowanej ustawie zapisy stanowią, iż obowiązek zapłaty opłaty ciążyć ma na tzw. „odbiorcy końcowym” (art. 6 projektu ustawy). Przez pojęcie „odbiorcy końcowego” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą odbiorcą końcowym energii elektrycznej na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym; (art. 3 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy).

Czytaj więcej: Komunikat KR PZD w sprawie opłaty audiowizualnej

Spalanie w ROD zabronione!

Wiosna na dobre zawitała już do ogrodów, a wraz z nią rozpoczęły się pozimowe porządki. Warto zatem przypomnieć wszystkim działkowcom, że spalanie w ROD i palenie ognisk rekreacyjnych na jego terenie jest surowo zabronione.

 

Dlaczego nie należy spalać w ROD?

 

  • Spalanie jest niebezpieczne. Wiatr może rozprzestrzenić ogień na sąsiednie tereny oraz budynki;
  • Spalanie powoduje zadymienie okolicy, co przeszkadza innym użytkownikom ROD, społeczności lokalnej, ale i kierowcom poruszającym się po drogach zlokalizowanych w sąsiedztwie ogrodu;
  • Spalanie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, co w konsekwencji może wywoływać wiele chorób dróg oddechowych w szczególności u dzieci i seniorów;
  • Spalanie powoduje spustoszenie wśród flory i fauny;
  • Spalanie wyjaławia glebę;
  • Spalanie niszczy dobrą reputację działkowców jaką cieszą się wśród lokalnej społeczności i u władz miejskich;
  • Spalanie jest niezgodne z przepisami prawa związkowego i powszechnie obowiązującego;
  • Za spalanie grożą wysoki kary finansowe, a nawet pozbawienia wolności.

    Czytaj więcej: Spalanie w ROD zabronione!

Porady Prawne dla działkowców w KR PZD

W każdy piątek, w KR PZD w godz. 10-15 trwa telefoniczny dyżur prawnika. To oznacza, że każdy działkowiec może zadzwonić pod specjalnie uruchomiony numer telefonu 22 101 34 54 , pod którym dyżurują prawnicy KR PZD, by zapytać o wszelkie kwestie natury prawnej. Krajowa Rada wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska działkowego stworzyła także specjalną podstronę, na której zebrane zostały najczęściej pojawiające się pytania i problemy wraz z odpowiedziami, które przygotowali związkowi prawnicy.

Co tygodniowe telefoniczne Porady Prawne, a także wiele napływających do Krajowej Rady listów pokazują, że pytań jest bardzo wiele. Dotyczą one różnych zagadnień związanych zarówno z ustawą o ROD, regulaminem ROD, statutem PZD, jak i innymi problemami organizacyjnymi i prawnymi, które pojawiają się wśród użytkowników działek i Zarządów ROD. Dlatego Krajowa Rada wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska działkowego stworzyła także specjalną podstronę, na której zebrane zostały najczęściej pojawiające się pytania i problemy wraz z odpowiedziami, które przygotowali związkowi prawnicy. Podstrona zatytułowana została: „Działkowcy pytają”. Możną ją znaleźć rozwijając w górnym panelu menu zakładkę „Prawo”. Zachęcamy do korzystania z proponowanych przez KR PZD form pomocy prawnej!

Komunikat KR PZD w sprawie przydziału działek na terenach atrakcyjnych wypoczynkowo dla mieszkańców innych regionów kraju

Green House iconKwestia dotycząca przydziału działki uregulowana w art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, zgodnie z którym przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę.

 

Idea ruchu ogrodnictwa działkowego zrodziła się w celu pomocy najuboższym rodzinom w miastach. Ogrody zawsze miały za zadanie umożliwiać działkowcom i ich rodzinom uprawę zdrowych warzyw i owoców, aktywne wypełnianie czasu wolnego dla seniorów, zaś ogółowi społeczności lokalnej kontakt z przyrodą poprzez dostęp do terenów zielonych. Zgodnie ze swoją funkcją, a także tradycją, jaka leży u podstaw idei ruchu ogrodnictwa działkowego, ogrody zaspokajają różne potrzeby mieszkańców miast i osiedli.

 

Mimo upływu lat ta idea pozostała taka sama. Już od pierwszych regulacji z 1946 r. ROD nieprzerwanie mają statut urządzeń użyteczności publicznej. Potwierdziła to również ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych w art. 4. Zapis ten znalazł się również w § 3 regulaminu ROD. Oznacza to, że ogrody zostały uznane za część infrastruktury, której bezpośrednim przeznaczeniem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Według ustawy o ROD dotyczy to wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych. Aby te funkcje zostały spełnione działkowcami powinny być osoby zamieszkałe w pobliżu rodzinnego ogrodu działkowego, w którym posiadają działkę, ponieważ ogrody są nierozerwalnie związane ze społecznościami lokalnymi. W związku z tym osoba zamieszkała w dużym oddaleniu od miejscowości, w której zlokalizowany jest ogród, nie może zostać działkowcem w tym ogrodzie.

Czytaj więcej: Komunikat KR PZD w sprawie przydziału działek na terenach atrakcyjnych wypoczynkowo dla...

Działkowcu pochwal się swoją altaną. Konkurs „WZOROWA ALTANA”

Altany są dla działkowców nie tylko elementem infrastruktury, ale często sercem całej działki. Bywają murowane, drewniane, porośnięte bluszczem, kolorowe, a czasem małe i skromne, jednak często mają w sobie to „coś”, co każe nam przystanąć, by podziwiać ich piękno. Prezydium Krajowej Rady doceniając nie tylko rolę i piękno altan, ale także trud pracy działkowców, podjęło uchwałę o ogłoszeniu konkursu krajowego „Wzorowa Altana”.

Celem konkursu jest pokazanie, że altana to coś więcej niż tylko wiata czy mały działkowy domek, że są one nieodłącznym elementem ogrodowego krajobrazu, a często wizytówką działki i dumą ich właścicieli.

W ogrodach działkowych w całej Polsce coraz bardziej zauważalne staje się zainteresowanie poprawą , estetyki i funkcjonalności ogrodowych altan. Projekty działkowych domków są przedmiotem uwagi i prac architektów, a nawet zespołów naukowych. Najbardziej znaną publikacją pokazującą działkowe altany i ich piękno jest książka wydana przez Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie pt. „Dzieło działka”, w której w sposób szczególny zostały docenione altany, jako miejsca integracji, wypoczynku i inspiracji, a także pomysłowości.

Teraz każdy działkowiec ma doskonałą okazję, by pochwalić się swoją altaną zgłaszając ją do krajowego konkursu. Na zwycięzców czekają cenne nagrody. Konkurs jest otwarty, co oznacza, że mogą wziąć w nim udział wszyscy działkowcy z ROD zrzeszonych w PZD. Zgłoszenia można przesyłać do biura KR PZD do dnia 25 maja br. Regulamin konkursu i ankieta zgłoszeniowa dostępne są na stronie www.pzd.pl w zakładce Aktualności – Konkursy krajowe. Zdjęcia pokazujące altany zwycięzców zostaną opublikowane w związkowych mediach, m.in. w Biuletynie Informacyjnym. Gorąco zachęcamy do chwalenia się swoimi altanami!

Jubileusz Polskiego Związku Działkowców

12 maja PZD obchodzić będzie 35-lecie swojego istnienia. To nie tylko dobra okazja do wspólnego świętowania, ale także do podsumowań minionych lat i zaprezentowania dorobku ogrodów i Związku. W ciągu tych 35 lat nie tylko powstało bardzo wiele nowych ogrodów, ale też dzięki aktywnej prospołecznej działalności tysięcy działaczy PZD w całej Polsce udało się zbudować ogromną społeczność sympatyków ogrodnictwa działkowego oraz potwierdzić funkcje i znaczenie, jakie ogrody pełnią dla całego społeczeństwa.

Walka o samodzielność

Działkowcy przez wiele lat, począwszy od okresu przedwojennego dążyli do samodzielności i usankcjonowania struktur ogrodowych, by móc samodzielnie decydować o swoich sprawach i przyszłości. Niestety wybuch wojny spowodował wstrzymanie prac nad ustawą i na wiele lat zaprzepaścił szanse na powstanie ogólnopolskiej organizacji skupiającej ogrody działkowe. Potrzeba autonomii ruchu ogrodnictwa działkowego była jednak bardzo silna, dlatego w miarę upływających lat niezależność od władzy związkowej ulegała zwiększeniu. Ostatecznie jednak niezależność udało się uzyskać dopiero na początku lat 80-tych, gdy w całym kraju rozpoczęły się przemiany społeczno-polityczne. Całkowite uniezależnienie się nastąpiło 6 maja 1981 r., kiedy sejm uchwalił ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, która weszła w życie 12 maja 1981 r. Ustawa ta powołała niezależną ogólnopolską organizację działkowców – Polski Związek Działkowców.

Czytaj więcej: Jubileusz Polskiego Związku Działkowców

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie odbywających się w ROD walnych zebrań sprawozdawczych

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. dokonało wstępnej oceny przygotowań, przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczych, które odbyły się w ogrodach do dnia 10 kwietnia 2016 r. na podstawie informacji uzyskanych z okręgów PZD.       

 

Z przedstawionych informacji wynika, że do dnia 10 kwietnia 2016 roku odbyły się 1273 walne zebrania sprawozdawcze (w tym 20 konferencji delegatów) co stanowi 27,23% wszystkich ROD. Najmniej zebrań dotychczas odbyło się w Okręgu Mazowieckim PZD – 8,82%, w Lublinie 8,82%, natomiast najwięcej w Okręgu w Pile 49,4%, Opolskim 45,71%, Sudeckim 45,64%.

 

Frekwencja na poszczególnych zebraniach kształtowała się od 7% (Kalisz, Koszalin) do nawet 100% (Toruńsko-Włocławski), 73,3% (Piła), 63% (Częstochowa), 45,45% (Legnica). Frekwencja na konferencjach delegatów była wyższa, bo wynosiła od 75% (Gdańsk, Kalisz) do 92% (Sudecki). W 18 okręgach frekwencja była porównywalna z latami ubiegłymi, niższa w 6 okręgach, natomiast wyższa w 2.

 

Czytaj więcej: Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie odbywających się w ROD walnych zebrań sprawozdawczych

Spalanie w ROD surowo zabronione!

 

Wiosna na dobre zawitała już do ogrodów, a wraz z nią rozpoczęły się pozimowe porządki. Warto zatem przypomnieć wszystkim działkowcom, że spalanie w ROD i palenie ognisk rekreacyjnych na jego terenie jest surowo zabronione.

 
 

Czytaj więcej: Spalanie w ROD surowo zabronione!

Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD Nowalijka


W dniu 23.04.2016 roku na terenie Ogrodu Działkowego ROD Nowalijka odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Zapraszamy do naszej galerii do obejrzenia fotorelacji z zebrania.

P R O T O K Ó Ł

z Walnego Zebrania Sprawozdawczego członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „NOWALIJKA” przy ul. Walczaka i Bora Komorowskiego w Gorzowie Wlkp., dnia 23.04.2016 r.

     W pierwszym terminie tj. o godz. 13.30 nie uzyskano wymaganej frekwencji (powyżej 50%) i zebranie rozpoczęto w drugim terminie  tj. o godz. 14.00.     

Na 206 zarejestrowanych członków PZD obecnych na zebraniu było 120 członków użytkujących działki w ogrodzie „NOWALIJKA” co stanowi 58,25 % ogółu zaproszonych (zgodnie z listą obecności).

 

Czytaj więcej: Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD Nowalijka

Zarząd ROD Nowalijka spotyka się w pierwszy wtorek każdego miesiąca o godzinach 17.15 - 18.30 w świetlicy działkowej przy ulicy Bora Komorowskiego w Gorzowie Wlkp. Razem z Zarządem w spotkaniach biorą udział Przewodniczący Komisji Statutowych tj. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Zapraszamy członków Rodzinnych Ogrodów Działkowych Nowalijka na spotkania zarządu.
Zarząd ROD informuje wszystkich działkowców, że w Okręgowym Zarządzie PZD w Gorzowie Wlkp. przy ul. Śląskiej 45 są przeprowadzane szkolenia działkowców w zakresie zagospodarowania, uprawy, sadownictwa działek ogrodowych oraz prawa i obowiązki działkowca w przedostatnią sobotę każdego miesiąca. Początek szkolenia o godz. 10.00. Zachęcamy wszystkich do brania udziału w szkoleniach organizowanych przez OZ PZD.

Losowe zdjęcie

18-10-2021. Copyright © 2012 ROD Nowalijka
Pwd by Top 10 poker sites