WAPNOWANIE GLEBY

 Krajowy Instruktor SSI Franciszek Krzyżanowski

Okręgowy Zarząd PZD w Gorzowie Wlkp. 

Tematem awizowanym w poprzednim artykule jest:

Wapnowanie odkwaszanie gleby (Jak odkwaszać glebę ?)

Prawidłowy wzrost i rozwój roślin uzależniony jest od wielu czynników. Jednym z nich jest odczyn gleby, który ma decydujące znaczenie dla środowiska glebowego. Charakteryzuje on stan zakwaszenia gleby i jest wyrażony wartością (pH) .

 Odczyn gleby może być:

- zasadowy przy pH poniżej 7,4

- obojętny przy pH 6,8 – 7,4

- lekko kwaśny pH 6,1 – 6,7

- kwaśny pH 5,7-6,0

- silnie kwaśny przy pH poniżej 5,0 (3,50 – 4,5) 

Od pH gleby zależy cały proces zachodzący w glebie (przebieg wielu reakcji fizycznych, mechanicznych i biologicznych) trwałość struktury gleby i związane z nią stosunki wodno- powietrzne.

 Wpływ odczynu gleby na przyswajalność składników pokarmowych.

 

Rośliny przez cały czas wegetacji i rozwoju potrzebują stałego dostępu do makro i mikroskładników.

Nadmierne zakwaszenie gleby powoduje niedobór niektórych składników pokarmowych i to jest główny czynnik, który ogranicza efektywność nawożenia.W naszym klimacie większość uprawianych roślin preferuje odczyn lekko kwaśny i obojętny w granicach 6,2 - 7,2.Jest to przedział, w którym przyswajalność składników pokarmowych jest przez rośliny najefektywniejsza.

 Przy odczynie kwaśnym maleje przyswajalność,

 • fosforu,

 • cynku,

 • miedzi,

natomiast wzrasta przyswajalność,

 • żelaza,

 • magnezu,

 • glinu.

Dodać należy, że uprawiane gatunki roślin wykazują pewne tolerancje w tym zakresie, jednak poza zakresem optymalnego pH.

 Dlaczego wapnowanie gleby jest tak ważne?

 Około 60% gleb Polski wymaga zabiegu wapnowania, ponieważ ich środowisko glebowe jest kwaśne lub bardzo kwaśne, a jedynie 15% gleb posiada odczyn obojętny lub zasadowy.Zabieg wapnowania poprawia strukturę gleby gdyż wapń (wapno) jest lepszym tworzącym strukturę gruzełkowatą.Umożliwia rozwój mikroflory glebowej ogranicza rozwój grzybów patogenicznych np.(kiły kapusty) !Celem wapnowania jest dostarczenie roślinom wapnia, pierwiastka niezbędnego do prawidłowego rozwoju.Obecność w glebie jonów wapnia ogranicza pobieranie i akumulacje metali ciężkich:żelaza, ołowiu, kadmu.

 Co winniśmy wiedzieć, aby określić dawkę nawozu?

 • Większość Rodzinnych Ogrodów Działkowych posiada bonitacje gleby, stąd dowiemy się jaką klasę posiadamy.

 • Ponadto musimy ustalić dokonując pomiaru odczynu kwaśności pH gleby.

Po ustaleniu kategorii agronomicznej i po dokonaniu pomiaru odczynu gleby, możemy ustalić potrzeby w zakresie wapnowania.W każdym wypadku nie możemy powyższych czynników pominąć, gdyż możemy popełnić błąd nieobliczalny w skutkach. Po ewentualnym przewapnowaniu spotęgujemy w glebie proces mineralizacji i pogorszenie właściwości gleby.

Przykładowa tabelka

Wyniki badań Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej mogą być:

konieczne, potrzebne, wskazane- inne.

 

Kategoria agronomiczna gleby

Dawki CaO w kg/100 m² -potrzeby

 

 

 

 

 

Konieczne

Potrzebne

Wskazane

Inne

Bardzo lekkie

30

20

10

x

Lekkie

35

25

15

x

Średnie

45

30

17

10

Ciężkie

60

30

20

10

 Tabela mówi nam że:

 • Gleby ciężkie wymagają większych dawek wapno-Cao

 • Gleby lekkie mniejszych dawek- Cao

 

CaO – wapno tlenkowe

 Kiedy i jak odkwaszać ?

 

Proces odkwaszania jest działaniem długotrwałym, wapno rzucane na glebę

w określonej ilości (dawce) zmieszane z glebą musi przereagować, najlepiej zabieg wapnowania przeprowadzać na kilka miesięcy przed sianiem lub sadzeniem roślin. Najwłaściwszym terminem jest okres jesieni, wybierając bezwietrzną suchą pogodę.

Niezależnie od stosowanego nawozu zalecanego przez Stację Chemiczno -Rolnicza, nawóz wapniowy należy starannie wymieszać z glebą.Wapnowanie przeprowadzać na 3-4 lata, nie mieszać z innymi nawozami.

 Podstawowe nawozy wapienne.

 

 • Wapno tlenkowe Cao

 • Wapno węglowe CaCO3

 • Dolomit – powolnie ulega rozkładowi

 • Kreda nawozowa

 W sprzedaży pojawił się nawóz wapniowy o nazwie (DOLOKORN) skład 60%CaCO 3, Mg CO3-30% z mikroelementami o poj. 50 kg ( w wiaderkach)

 Zalecenia!

 1. Obowiązkowo ustalić klasę gleby.

 2. Dokonać pomiaru kwasowości pH.

Pomyślnych i efektownych zbiorów

                                                                                                        Franciszek Krzyżanowski

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza

ul. Świerczewskiego 26

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. 95 7203 020

 

Losowe zdjęcie

6-2-2023. Copyright © 2012 ROD Nowalijka
Pwd by Top 10 poker sites