Porady Ogrodnicze

Zielone Filtry

Rośliny to nie tylko pożywienie, życiodajny tlen, materiał budowlany, kwiaty, które zadziwiają wielkością barw i kształtów, zioła „leki Bożej apteki”. Chronią przed upałem, wiatrem, są niezastąpione w ekosystemach wodnych. Ostatnie badania wykazały jeszcze jedną cechę niektórych roślin, które potrafią oczyszczać środowisko wokół siebie. Drzewa i krzewy prowadzą osiadły tryb życia. Nauczyły się przebywać w zatrutym środowisku. W procesie ewolucji nauczyły się go oczyszczać. Nauczyły się trwać w ekstremalnych warunkach, termicznych i chemicznych np. Czarnobyl. Potrafią niwelować metale ciężkie, szkodliwe związki organiczne i toksyczne. Wpływają na stan gleby, wód gruntowych, opadów i powietrza. Ta umiejętność świata roślinnego to FITOREMEDIACJA. Zjawisko to jest wykorzystywane w miastach w zakładaniu parków, terenów zielonych jak np. działki, które spełniają niebagatelną rolę jak rekreacja i czynny wypoczynek.

Niektóre gatunki drzew i krzewów, pnączy stabilizują groźne pyły tzw. zawieszone. Są to cząsteczki, które mogą się utrzymywać nawet kilka dni i przedostać się do płuc i krwiobiegu wywołując określone schorzenia.

 

Pyły to cząsteczki z opon i klocków hamulcowych i tarcz sprzęgieł oraz asfaltu, sadze oraz metale ciężkie. Jedynym remedium to sadzenie drzew o dużych zdolnościach fitoremediacyjnych. Na pierwszym miejscu są lipy o liściach posiadających woskowe powierzchnie. Brzoza, topole, klony, wierzby. Zasada liście na wysokości rur wydechowych ponadto są to naturalne tłumiki hałasu. Ideałem są pnącza – szybko rosną, posiadają zdolności swoistych szczotek do oczyszczania powietrza. Nadają się jako uzupełnienie ogołoconych pni drzew z konarów.

Zadziwiające i zgubne dla środowiska jest okaleczanie zdrowych drzew. Najbardziej skażone są pierwsze metry wymienionymi wyżej substancjami. Pnącza doskonale nadają się do obsadzenia parkanów i murków.

Na zakończenie jako ciekawostkę o „roślinnej inteligencji”!

Szkocki biochemik Anthony Trewavas twierdzi, że są inteligentnymi stworzeniami, jakkolwiek zdefiniujemy inteligencję a atrybuty to: zdolność do oceny warunków środowiska, podejmowanie planów na przyszłość, podbój terytorium i obrona przed wrogami. Na podstawie badań stwierdzono, że rośliny odczuwają lęk, potrafią się ostrzegać przed zagrożeniem oraz pozytywnie reagują na dźwięki muzyki klasycznej. Są wędrowcami w czasie i przestrzeni. Apel nasuwa się sam. Traktujmy świat roślin z należytym szacunkiem i uwagą. Często zapominamy, że piękno naszej planety Ziemi i nasze istnienie zawdzięczamy światu roślin.

Eko pozytywny Ignacy Leja

Myśl globalnie, działaj lokalnie.

 

Wiersz Pana I. Leji

Działkowcy

Jedni na ryby, inni na grzyby,

każdy jakieś hobby posiada.

Działkowicz to szczęścia człowiek,

bo ma miłego sąsiada.

Miłośnicy fauny i flory,

bo przecież tak wypada,

dokarmia ptaki, uprawia warzywa,

wtedy gdy deszcz nie pada.

Hobby działkowe to samo zdrowie,

nikt temu nie zaprzeczy,

fizyczny wysiłek i łono natury,

cieszy oczy i leczy.

Czasami złośliwość i ludzkie przywary,

psują nastrój działkowej braci,

bądźmy zawsze sobie życzliwi,

bo to się nam zawsze opłaci.

Losowe zdjęcie

6-2-2023. Copyright © 2012 ROD Nowalijka
Pwd by Top 10 poker sites