Stanowisko w obronie ustawy o ROD do Marszałka Sejmu RP

Podczas Walnego Zebrania członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nowalijka" w Gorzowie Wlkp. w dniu 28 kwietnia 2012 roku działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nowalijka" skierowali list otwarty w obronie Ustawy o Rodzinnych Ogrodów Działkowych z dnia 28.07.2005 r. do Marszałka Sejmu RP p. Ewy Kopacz.

Stanowisko w obronie Ustawy o ROD z dnia 28.07.2005 r do Marszałka Sejmu RP

Losowe zdjęcie

6-2-2023. Copyright © 2012 ROD Nowalijka
Pwd by Top 10 poker sites