Działkowcy zadbajmy o bezpieczne działki!

 Okresem szczególnie niebezpiecznym dla każdego rodzinnego ogrodu działkowego jest okres bieżący  jesienno-zimowy. Wówczas ogrody są zazwyczaj opustoszałe, a pod nieobecność działkowców dochodzi do największej liczby negatywnych zjawisk w ogrodzie. 

Dlatego w widocznych miejscach na działkach nie pozostawiajmy rzeczy i przedmiotów, które możemy utracić. Drogi sprzęt jak kosiarki, piły spalinowe, sprzęt elektroniczny na okres zimowy zabierzmy z działki do pomieszczeń dobrze zabezpieczonych i nadzorowanych.

 

 

 

Poprzez tablice informacyjne w ogrodzie należy przypominać i apelować do działkowców o:

• częstszy dozór altan i działek w okresie zimowym przez działkowców,

• zwracajmy uwagę nie tylko na swoją działkę, ale też najbliższych sąsiadów, utrzymujmy stałą komunikację sąsiedzką,

• wszystkie dostrzeżone zjawiska jak i przebywanie osób nieznanych, bezdomnych , należy  zgłaszać zarządom ROD, policji i straży miejskiej.

Negatywne zjawiska w ogrodzie najczęściej dotyczą:

• kradzieży i włamań do altan,

• koczowania ludzi bezdomnych w altanach, co niejednokrotnie przez podgrzewanie się w niskich temperaturach prowadzi do zgonów w wyniku zaczadzeń i spalenia się altany,

• licznych aktów wandalizmu mienia i urządzeń znajdujących się w ogrodzie.

Właściwe zabezpieczenie altan przed włamaniem poprzez zamontowanie solidnych drzwi i zamków oraz okratowanie okien jest utrudnieniem dla ich sforsowania przez sprawców.  Natomiast funkcjonalne ogrodzenie zewnętrzne ogrodu, ze sprawnymi zamykającymi się wejściami utrudnia wyniesienie rzeczy z ogrodu, jednocześnie chroni ogród przed zwierzyną leśną.

Poziom bezpieczeństwa w ogrodzie w głównej mierze zależy od aktywności i podejmowanych inicjatyw przez zarząd jak i samych działkowców.

Bezpieczny ogród ma wpływ na jego rozwój oraz podnosi komfort wszystkich działkowców.

Każdy zarząd ROD na bieżąco powinien prowadzić rejestr wszystkich zdarzeń zachodzących w ogrodzie i je analizować. Informacja taka powinna być częścią składową corocznego sprawozdania z działalności zarządu i być przedstawiona na walnych zebraniach.

Zagrożenie bezpieczeństwa w ogrodzie jest procesem złożonym, nie można się kierować wyłącznie realizacją jednego zagadnienia, cechować powinna je kompleksowość i adekwatność do występujących problemów.

Recepty na stu-procentowe bezpieczeństwo nie ma, w dużej mierze zależy ono od naszej czujności oraz czujności naszych sąsiadów.

Opr. Zbigniew Baran

Zarząd ROD Nowalijka spotyka się w pierwszy wtorek każdego miesiąca o godzinach 17.15 - 18.30 w świetlicy działkowej przy ulicy Bora Komorowskiego w Gorzowie Wlkp. Razem z Zarządem w spotkaniach biorą udział Przewodniczący Komisji Statutowych tj. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Zapraszamy członków Rodzinnych Ogrodów Działkowych Nowalijka na spotkania zarządu.
Zarząd ROD informuje wszystkich działkowców, że w Okręgowym Zarządzie PZD w Gorzowie Wlkp. przy ul. Śląskiej 45 są przeprowadzane szkolenia działkowców w zakresie zagospodarowania, uprawy, sadownictwa działek ogrodowych oraz prawa i obowiązki działkowca w przedostatnią sobotę każdego miesiąca. Początek szkolenia o godz. 10.00. Zachęcamy wszystkich do brania udziału w szkoleniach organizowanych przez OZ PZD.

Losowe zdjęcie

18-6-2024. Copyright © 2012 ROD Nowalijka
Pwd by Top 10 poker sites